header
当前位置: 政务公开 》 通知公告 》
关于注销四川华顺通食品有限公司等48家企业54张食品生产许可的公告 来源: 发布日期:2018-07-09 关键词: 点击次数:

 

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国行政许可法》、《食品生产许可管理办法》的规定,成都市食品药品监督管理局近期注销了四川华顺通食品有限公司等48家企业54张《全国工业产品生产许可证》及《食品生产许可证》

从注销之日起,被注销的证书和食品生产许可编号停止使用。

特此公告。

 

附件:食品生产许可注销公告.doc

                         

                                                   成都市食品药品监督管理局

                                            2018年07月06日

 

上一篇